— Aktivity SLS z.s. —
 

Dne 17. 4. 2018 se v Konferenčním sále domu armády Praha opět konala konference jejíž zaměření bylo inspirováno stoletou historií československého státu.
Na konferenci vystoupili následující přednášející s tématy:

Dne 12. prosince 2017 uspořádala v Praze v DAPu Středočeská pobočka Společnosti Ludvíka Svobody předvánoční setkání s jubilanty, veterány války a představiteli Vlasteneckého fóra v České republice.

Tuto sobotu se v Hroznatíně na Vysočině připomínalo 122. výročí narození československého prezidenta, účastníka dvou světových válek, bojujícího za svobodu svého národa, armádního generála Ludvíka Svobody.

Ve středu 11. října 2017 uspořádal Klub důchodců Brno-Bohunice přednášku PhDr. Stanislava Balíka: Ludvík Svoboda - československý de Gaulle. Zájemci se sešli v zasedací místnosti obecního úřadu Brno-Bohunice. Přijeli i členové Klubu přátel Ludvíka Svobody z Vyškova. Přítomné pozdravil starosta městské části Brno-Bohunice, pan Ing. Antonín Crha,...

Na pozvání Československé obce legionářské navštívila Českou republiku delegace z Buzuluku v Jekatěrinburgské oblasti, kde se v roce 1942 zformoval 1. samostatný čs. prapor a odkud odjel bojovat na frontu k Sokolovu. Velitel praporu, tehdy plukovník, Ludvík Svoboda se stal občanem tohoto města. Město Buzuluk obdivuhodně pečuje o místa, kde...

Ve středu 1. března 2017 se ve zcela zaplněném Konferenčním sále Domu armády Praha konala již 9. konference Společnosti Ludvíka Svobody. Téma letošní konference: Buzuluk, Sokolovo, Zborov. Po nástupu čestné stráže, zaznění slovenské a české státní hymny, konferenci zahájil předseda SLS ing. Ludvík Engel. Přivítal hosty, válečné veterány,...

V sobotu dne 26. listopadu se uskutečnilo jubilejní desáté setkání veřejnosti v Hroznatíně u příležitosti 121. výročí narozenin arm. gen. Ludvíka Svobody. Tradičně se také uskutečnil pochod "Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody" organizovaný Klubem českých turistů z Trnavy u Třebíče.


- Projekty -

SLS z.s. realizuje tyto projekty

Ženy bojující

Internetová výstava je věnována československým ženám ...

Karpatsko-dukelská operace (1944)

Internetová výstava a multimediální průvodce je věnován československým a sovětským vojákům, kteří v Karpatsko dukelské operaci bojovali.

Bojovali za Československo

Výstava je věnována Československé zahraniční armádě za druhé světové války.

- Sponzoři a partneři v našich projektech -